کمترین: 
3693
بیشترین: 
3721
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3693
زمان: 
12/6 16:30
قیمت ریال قطر امروز 6 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 اسفند 1397 , 3693 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":3721},{"date":"1397/12/06 15:00","price":3707},{"date":"1397/12/06 16:30","price":3693}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398