کمترین: 
3586
بیشترین: 
3614
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3587
زمان: 
12/6 16:40
قیمت ریال عربستان امروز 6 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 3587 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":3614},{"date":"1397/12/06 15:00","price":3601},{"date":"1397/12/06 16:30","price":3586},{"date":"1397/12/06 16:40","price":3587}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398