کمترین: 
7794
بیشترین: 
7971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7912
زمان: 
12/6 18:40
قیمت منات آذربایجان امروز 6 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 7912 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":7971},{"date":"1397/12/06 15:00","price":7941},{"date":"1397/12/06 16:10","price":7823},{"date":"1397/12/06 16:30","price":7794},{"date":"1397/12/06 16:50","price":7912},{"date":"1397/12/06 18:30","price":7795},{"date":"1397/12/06 18:40","price":7912}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398