کمترین: 
206
بیشترین: 
207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
206
زمان: 
12/6 16:30
قیمت روبل روسیه امروز 6 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 206 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":207},{"date":"1397/12/06 16:30","price":206}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398