کمترین: 
1443
بیشترین: 
1457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1443
زمان: 
12/6 18:40
قیمت کرون سوئد امروز 6 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1443 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":1455},{"date":"1397/12/06 12:40","price":1454},{"date":"1397/12/06 12:50","price":1457},{"date":"1397/12/06 13:10","price":1455},{"date":"1397/12/06 13:20","price":1454},{"date":"1397/12/06 13:50","price":1455},{"date":"1397/12/06 14:10","price":1454},{"date":"1397/12/06 14:20","price":1457},{"date":"1397/12/06 14:50","price":1455},{"date":"1397/12/06 15:00","price":1451},{"date":"1397/12/06 15:20","price":1450},{"date":"1397/12/06 15:30","price":1451},{"date":"1397/12/06 15:40","price":1450},{"date":"1397/12/06 16:30","price":1445},{"date":"1397/12/06 16:50","price":1443},{"date":"1397/12/06 17:00","price":1445},{"date":"1397/12/06 17:10","price":1443},{"date":"1397/12/06 17:20","price":1445},{"date":"1397/12/06 17:30","price":1443},{"date":"1397/12/06 17:50","price":1445},{"date":"1397/12/06 18:30","price":1446},{"date":"1397/12/06 18:40","price":1443}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398