کمترین: 
181
بیشترین: 
182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181
زمان: 
12/6 15:00
قیمت افغانی امروز 6 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 181 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":182},{"date":"1397/12/06 15:00","price":181}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398