کمترین: 
9262
بیشترین: 
9343
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9262
زمان: 
12/6 19:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 6 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 6 اسفند 1397 , 9262 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":9318},{"date":"1397/12/06 12:20","price":9317},{"date":"1397/12/06 12:30","price":9314},{"date":"1397/12/06 12:40","price":9313},{"date":"1397/12/06 12:50","price":9316},{"date":"1397/12/06 13:00","price":9320},{"date":"1397/12/06 13:10","price":9322},{"date":"1397/12/06 13:20","price":9321},{"date":"1397/12/06 13:30","price":9327},{"date":"1397/12/06 13:50","price":9333},{"date":"1397/12/06 14:00","price":9335},{"date":"1397/12/06 14:10","price":9339},{"date":"1397/12/06 14:20","price":9343},{"date":"1397/12/06 14:40","price":9336},{"date":"1397/12/06 14:50","price":9340},{"date":"1397/12/06 15:00","price":9312},{"date":"1397/12/06 15:20","price":9314},{"date":"1397/12/06 15:30","price":9318},{"date":"1397/12/06 15:40","price":9311},{"date":"1397/12/06 15:50","price":9310},{"date":"1397/12/06 16:00","price":9308},{"date":"1397/12/06 16:10","price":9303},{"date":"1397/12/06 16:20","price":9307},{"date":"1397/12/06 16:30","price":9271},{"date":"1397/12/06 16:40","price":9274},{"date":"1397/12/06 17:00","price":9277},{"date":"1397/12/06 17:10","price":9271},{"date":"1397/12/06 17:20","price":9277},{"date":"1397/12/06 17:30","price":9274},{"date":"1397/12/06 17:40","price":9272},{"date":"1397/12/06 18:00","price":9271},{"date":"1397/12/06 18:10","price":9272},{"date":"1397/12/06 18:30","price":9275},{"date":"1397/12/06 18:40","price":9271},{"date":"1397/12/06 18:50","price":9263},{"date":"1397/12/06 19:10","price":9262}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398