کمترین: 
9644
بیشترین: 
9719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9646
زمان: 
12/6 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 6 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 اسفند 1397 , 9646 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":9702},{"date":"1397/12/06 12:30","price":9699},{"date":"1397/12/06 12:40","price":9696},{"date":"1397/12/06 12:50","price":9700},{"date":"1397/12/06 13:00","price":9705},{"date":"1397/12/06 13:10","price":9709},{"date":"1397/12/06 13:20","price":9710},{"date":"1397/12/06 14:00","price":9711},{"date":"1397/12/06 14:10","price":9714},{"date":"1397/12/06 14:20","price":9718},{"date":"1397/12/06 14:40","price":9719},{"date":"1397/12/06 15:00","price":9688},{"date":"1397/12/06 15:20","price":9690},{"date":"1397/12/06 15:30","price":9694},{"date":"1397/12/06 15:40","price":9688},{"date":"1397/12/06 15:50","price":9685},{"date":"1397/12/06 16:00","price":9682},{"date":"1397/12/06 16:10","price":9684},{"date":"1397/12/06 16:20","price":9685},{"date":"1397/12/06 16:30","price":9648},{"date":"1397/12/06 16:40","price":9653},{"date":"1397/12/06 16:50","price":9650},{"date":"1397/12/06 17:00","price":9652},{"date":"1397/12/06 17:10","price":9644},{"date":"1397/12/06 17:20","price":9649},{"date":"1397/12/06 17:30","price":9646},{"date":"1397/12/06 17:40","price":9645},{"date":"1397/12/06 17:50","price":9654},{"date":"1397/12/06 18:10","price":9661},{"date":"1397/12/06 18:30","price":9664},{"date":"1397/12/06 18:40","price":9658},{"date":"1397/12/06 18:50","price":9650},{"date":"1397/12/06 19:00","price":9653},{"date":"1397/12/06 19:10","price":9649},{"date":"1397/12/06 19:20","price":9646}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398