کمترین: 
10211
بیشترین: 
10327
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10211
زمان: 
12/6 19:10
قیمت دلار کانادا امروز 6 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 اسفند 1397 , 10211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":10321},{"date":"1397/12/06 12:20","price":10318},{"date":"1397/12/06 12:30","price":10321},{"date":"1397/12/06 12:40","price":10317},{"date":"1397/12/06 12:50","price":10321},{"date":"1397/12/06 13:00","price":10320},{"date":"1397/12/06 13:10","price":10325},{"date":"1397/12/06 13:30","price":10324},{"date":"1397/12/06 13:50","price":10327},{"date":"1397/12/06 14:00","price":10322},{"date":"1397/12/06 14:10","price":10325},{"date":"1397/12/06 14:20","price":10327},{"date":"1397/12/06 14:40","price":10325},{"date":"1397/12/06 14:50","price":10327},{"date":"1397/12/06 15:00","price":10288},{"date":"1397/12/06 15:20","price":10292},{"date":"1397/12/06 15:30","price":10294},{"date":"1397/12/06 15:40","price":10291},{"date":"1397/12/06 15:50","price":10290},{"date":"1397/12/06 16:00","price":10284},{"date":"1397/12/06 16:20","price":10280},{"date":"1397/12/06 16:30","price":10241},{"date":"1397/12/06 16:40","price":10244},{"date":"1397/12/06 16:50","price":10241},{"date":"1397/12/06 17:00","price":10236},{"date":"1397/12/06 17:10","price":10225},{"date":"1397/12/06 17:20","price":10227},{"date":"1397/12/06 17:40","price":10226},{"date":"1397/12/06 17:50","price":10236},{"date":"1397/12/06 18:00","price":10233},{"date":"1397/12/06 18:10","price":10226},{"date":"1397/12/06 18:30","price":10225},{"date":"1397/12/06 18:50","price":10217},{"date":"1397/12/06 19:00","price":10215},{"date":"1397/12/06 19:10","price":10211}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398