کمترین: 
12145
بیشترین: 
12249
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12145
زمان: 
12/6 17:10
قیمت ین ژاپن امروز 6 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 12145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":12249},{"date":"1397/12/06 15:00","price":12191},{"date":"1397/12/06 15:30","price":12204},{"date":"1397/12/06 15:50","price":12191},{"date":"1397/12/06 16:00","price":12204},{"date":"1397/12/06 16:30","price":12159},{"date":"1397/12/06 17:10","price":12145}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398