کمترین: 
2011
بیشترین: 
2028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2012
زمان: 
12/6 17:40
قیمت یوان چین امروز 6 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 2012 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":2024},{"date":"1397/12/06 12:30","price":2026},{"date":"1397/12/06 12:40","price":2024},{"date":"1397/12/06 12:50","price":2026},{"date":"1397/12/06 13:10","price":2027},{"date":"1397/12/06 13:20","price":2026},{"date":"1397/12/06 13:30","price":2027},{"date":"1397/12/06 14:00","price":2028},{"date":"1397/12/06 15:00","price":2020},{"date":"1397/12/06 16:10","price":2018},{"date":"1397/12/06 16:30","price":2012},{"date":"1397/12/06 17:20","price":2011},{"date":"1397/12/06 17:40","price":2012}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398