کمترین: 
3662
بیشترین: 
3690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3662
زمان: 
12/6 16:30
قیمت درهم امارات امروز 6 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 3662 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":3690},{"date":"1397/12/06 15:00","price":3676},{"date":"1397/12/06 16:30","price":3662}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398