کمترین: 
15600
بیشترین: 
15700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15600
زمان: 
12/6 16:30
قیمت یورو امروز 6 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 6 اسفند 1397 , 15600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":15700},{"date":"1397/12/06 15:00","price":15650},{"date":"1397/12/06 16:30","price":15600}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398