کمترین: 
13450
بیشترین: 
13550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13450
زمان: 
12/6 16:30
قیمت دلار امروز 6 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 6 اسفند 1397 , 13450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":13550},{"date":"1397/12/06 15:00","price":13500},{"date":"1397/12/06 16:30","price":13450}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398