پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1831000
بیشترین: 
1914000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1831000
زمان: 
12/6 19:05
قیمت مثقال طلا امروز 6 اسفند 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1831000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":1891000},{"date":"1397/12/06 12:14","price":1890000},{"date":"1397/12/06 12:20","price":1884000},{"date":"1397/12/06 12:25","price":1890000},{"date":"1397/12/06 12:30","price":1914000},{"date":"1397/12/06 13:10","price":1889000},{"date":"1397/12/06 13:20","price":1894000},{"date":"1397/12/06 13:25","price":1892000},{"date":"1397/12/06 13:30","price":1881000},{"date":"1397/12/06 13:45","price":1874000},{"date":"1397/12/06 14:05","price":1872000},{"date":"1397/12/06 14:10","price":1875000},{"date":"1397/12/06 14:15","price":1866000},{"date":"1397/12/06 14:20","price":1869000},{"date":"1397/12/06 14:30","price":1868000},{"date":"1397/12/06 14:40","price":1869000},{"date":"1397/12/06 14:45","price":1864000},{"date":"1397/12/06 14:50","price":1866000},{"date":"1397/12/06 14:55","price":1864000},{"date":"1397/12/06 15:00","price":1867000},{"date":"1397/12/06 15:10","price":1877000},{"date":"1397/12/06 15:15","price":1868000},{"date":"1397/12/06 15:20","price":1875000},{"date":"1397/12/06 15:25","price":1880000},{"date":"1397/12/06 15:30","price":1884000},{"date":"1397/12/06 15:35","price":1888000},{"date":"1397/12/06 15:40","price":1883000},{"date":"1397/12/06 15:50","price":1882000},{"date":"1397/12/06 16:00","price":1880000},{"date":"1397/12/06 16:05","price":1873000},{"date":"1397/12/06 16:10","price":1876000},{"date":"1397/12/06 16:15","price":1874000},{"date":"1397/12/06 16:20","price":1875000},{"date":"1397/12/06 16:25","price":1874000},{"date":"1397/12/06 16:35","price":1871000},{"date":"1397/12/06 16:40","price":1867000},{"date":"1397/12/06 16:45","price":1862000},{"date":"1397/12/06 16:50","price":1865000},{"date":"1397/12/06 17:00","price":1862000},{"date":"1397/12/06 17:05","price":1852000},{"date":"1397/12/06 17:10","price":1848000},{"date":"1397/12/06 17:15","price":1849000},{"date":"1397/12/06 17:20","price":1843000},{"date":"1397/12/06 17:25","price":1857000},{"date":"1397/12/06 17:30","price":1852000},{"date":"1397/12/06 17:40","price":1854000},{"date":"1397/12/06 17:45","price":1857000},{"date":"1397/12/06 17:50","price":1861000},{"date":"1397/12/06 17:55","price":1853000},{"date":"1397/12/06 18:00","price":1852000},{"date":"1397/12/06 18:05","price":1853000},{"date":"1397/12/06 18:10","price":1850000},{"date":"1397/12/06 18:15","price":1848000},{"date":"1397/12/06 18:20","price":1847000},{"date":"1397/12/06 18:25","price":1840000},{"date":"1397/12/06 18:30","price":1837000},{"date":"1397/12/06 18:35","price":1843000},{"date":"1397/12/06 18:40","price":1840000},{"date":"1397/12/06 18:45","price":1839000},{"date":"1397/12/06 18:50","price":1832000},{"date":"1397/12/06 18:55","price":1838000},{"date":"1397/12/06 19:00","price":1834000},{"date":"1397/12/06 19:05","price":1831000}
بروزرسانی در تاریخ 05 تیر 1398