کمترین: 
13650
بیشترین: 
13650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13650
زمان: 
12/6 11:07
قیمت دلار بازار تهران امروز 6 اسفند 1397
قیمت دلار بازار تهراندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 13650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 11:07","price":13650}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398