کمترین: 
860.2
بیشترین: 
860.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
860.2
زمان: 
12/6 10:20
قیمت درام ارمنستان امروز 6 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 860.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":860.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398