کمترین: 
2474.9
بیشترین: 
2474.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2474.9
زمان: 
12/6 10:20
قیمت منات آذربایجان امروز 6 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 2474.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":2474.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398