کمترین: 
13404.9
بیشترین: 
13404.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13404.9
زمان: 
12/6 10:20
قیمت بات تایلند امروز 6 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 اسفند 1397 , 13404.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":13404.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398