کمترین: 
1031.4
بیشترین: 
1031.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031.4
زمان: 
12/6 10:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1031.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":1031.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398