کمترین: 
3110.9
بیشترین: 
3110.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3110.9
زمان: 
12/6 10:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 اسفند 1397 , 3110.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":3110.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398