کمترین: 
13813.8
بیشترین: 
13813.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13813.8
زمان: 
12/6 10:20
قیمت دینار کویت امروز 6 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 13813.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":13813.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398