کمترین: 
488.5
بیشترین: 
488.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
488.5
زمان: 
12/6 10:20
قیمت کرون نروژ امروز 6 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 488.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":488.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398