کمترین: 
449.9
بیشترین: 
449.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
449.9
زمان: 
12/6 10:20
قیمت کرون سوئد امروز 6 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 اسفند 1397 , 449.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":449.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398