کمترین: 
4203.7
بیشترین: 
4203.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4203.7
زمان: 
12/6 10:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 4203.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":4203.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398