کمترین: 
3196
بیشترین: 
3196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3196
زمان: 
12/6 10:20
قیمت دلار کانادا امروز 6 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 اسفند 1397 , 3196 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":3196}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398