کمترین: 
3795.2
بیشترین: 
3795.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3795.2
زمان: 
12/6 10:20
قیمت ین ژاپن امروز 6 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 3795.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":3795.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398