کمترین: 
789.4
بیشترین: 
789.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
789.4
زمان: 
12/6 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 6 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 789.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":789.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398