کمترین: 
5488.8
بیشترین: 
5488.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5488.8
زمان: 
12/6 10:20
قیمت پوند امروز 6 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 6 اسفند 1397 , 5488.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":5488.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398