کمترین: 
4763.4
بیشترین: 
4763.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4763.4
زمان: 
12/6 10:20
قیمت یورو امروز 6 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 6 اسفند 1397 , 4763.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 10:20","price":4763.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398