کمترین: 
141
بیشترین: 
145.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145.44
زمان: 
12/6 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 145.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 00:00","price":144.01},{"date":"1397/12/06 03:00","price":144.03},{"date":"1397/12/06 12:30","price":141.66},{"date":"1397/12/06 13:00","price":141.41},{"date":"1397/12/06 15:00","price":141.16},{"date":"1397/12/06 18:00","price":141},{"date":"1397/12/06 21:00","price":145.44}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398