کمترین: 
3859.1
بیشترین: 
3923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3923.5
زمان: 
12/6 21:00
قیمت بیت کوین امروز 6 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 3923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 00:00","price":3866},{"date":"1397/12/06 03:00","price":3892.5},{"date":"1397/12/06 12:30","price":3859.1},{"date":"1397/12/06 13:00","price":3868},{"date":"1397/12/06 15:00","price":3883.2},{"date":"1397/12/06 18:00","price":3886.9},{"date":"1397/12/06 21:00","price":3923.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398