کمترین: 
2.739
بیشترین: 
2.739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.739
زمان: 
12/5 17:08
قیمت گاز طبیعی امروز 5 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 2.739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 17:08","price":2.739}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398