کمترین: 
1.7669
بیشترین: 
1.7669
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7669
زمان: 
12/5 17:08
قیمت بنزین امروز 5 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 1.7669 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 17:08","price":1.7669}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398