کمترین: 
67.25
بیشترین: 
67.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.25
زمان: 
12/5 17:08
قیمت نفت برنت امروز 5 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 67.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 17:08","price":67.25}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398