پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined index: und در den_schema_preprocess_page() (خط 79 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/modules/den_schema/den_schema.module).

درهم امارات در بازار تهران

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/12\/01 12:20","price":3730},{"date":"1397\/12\/02 12:20","price":3655},{"date":"1397\/12\/04 12:20","price":3720},{"date":"1397\/12\/05 12:20","price":3775},{"date":"1397\/12\/06 11:22","price":3720},{"date":"1397\/12\/07 12:30","price":3660},{"date":"1397\/12\/08 11:08","price":3665},{"date":"1397\/12\/11 11:08","price":3730},{"date":"1397\/12\/12 11:08","price":3625},{"date":"1397\/12\/13 16:01","price":3525},{"date":"1397\/12\/14 15:52","price":3640},{"date":"1397\/12\/15 14:41","price":3650},{"date":"1397\/12\/16 18:18","price":3580},{"date":"1397\/12\/18 17:53","price":3620},{"date":"1397\/12\/19 12:24","price":3600},{"date":"1397\/12\/21 14:45","price":3540},{"date":"1397\/12\/22 11:46","price":3560},{"date":"1397\/12\/23 15:12","price":3620},{"date":"1397\/12\/25 12:05","price":3580},{"date":"1397\/12\/27 14:26","price":3610},{"date":"1398\/01\/08 15:38","price":3680},{"date":"1398\/01\/10 11:22","price":3680},{"date":"1398\/01\/11 14:14","price":3700},{"date":"1398\/01\/17 18:02","price":3710},{"date":"1398\/01\/18 14:32","price":3730},{"date":"1398\/01\/19 15:28","price":3865},{"date":"1398\/01\/20 14:36","price":4000},{"date":"1398\/01\/21 16:57","price":3810},{"date":"1398\/01\/22 11:35","price":3830},{"date":"1398\/01\/24 18:23","price":3745},{"date":"1398\/01\/25 12:00","price":3770},{"date":"1398\/01\/26 12:43","price":3820},{"date":"1398\/01\/27 11:30","price":3760},{"date":"1398\/01\/28 11:14","price":3720},{"date":"1398\/02\/02 14:56","price":3820},{"date":"1398\/02\/03 14:17","price":3795},{"date":"1398\/02\/04 16:36","price":3820},{"date":"1398\/02\/05 14:58","price":3840},{"date":"1398\/02\/07 17:03","price":3905},{"date":"1398\/02\/08 14:43","price":3925},{"date":"1398\/02\/09 15:46","price":3920},{"date":"1398\/02\/10 19:08","price":3920},{"date":"1398\/02\/11 19:49","price":3955},{"date":"1398\/02\/12 17:03","price":3990},{"date":"1398\/02\/14 14:47","price":4045},{"date":"1398\/02\/15 15:42","price":4050},{"date":"1398\/02\/16 16:59","price":4095},{"date":"1398\/02\/17 17:01","price":4190},{"date":"1398\/02\/18 13:04","price":4190},{"date":"1398\/02\/19 15:09","price":4270},{"date":"1398\/02\/21 15:59","price":4110},{"date":"1398\/02\/22 14:53","price":4070},{"date":"1398\/02\/23 14:50","price":4095},{"date":"1398\/02\/24 16:50","price":4115},{"date":"1398\/02\/25 17:01","price":4045},{"date":"1398\/02\/26 17:48","price":4000},{"date":"1398\/02\/28 20:16","price":3990},{"date":"1398\/02\/29 17:20","price":3905},{"date":"1398\/02\/30 19:45","price":3845},{"date":"1398\/02\/31 17:28","price":3880},{"date":"1398\/03\/01 13:58","price":3930},{"date":"1398\/03\/02 17:16","price":3840},{"date":"1398\/03\/04 16:31","price":3845},{"date":"1398\/03\/05 14:44","price":3855},{"date":"1398\/03\/07 18:12","price":3720},{"date":"1398\/03\/08 17:39","price":3735},{"date":"1398\/03\/09 17:04","price":3765},{"date":"1398\/03\/11 14:26","price":3730},{"date":"1398\/03\/12 18:03","price":3620},{"date":"1398\/03\/13 13:11","price":3630},{"date":"1398\/03\/18 15:24","price":3600},{"date":"1398\/03\/19 17:32","price":3475},{"date":"1398\/03\/20 18:05","price":3580},{"date":"1398\/03\/21 17:34","price":3580},{"date":"1398\/03\/22 16:40","price":3575},{"date":"1398\/03\/23 17:29","price":3730},{"date":"1398\/03\/25 17:46","price":3690},{"date":"1398\/03\/26 17:42","price":3735},{"date":"1398\/03\/27 15:57","price":3670},{"date":"1398\/03\/28 17:41","price":3610},{"date":"1398\/03\/29 18:49","price":3630},{"date":"1398\/03\/30 15:34","price":3660},{"date":"1398\/04\/01 16:32","price":3590},{"date":"1398\/04\/02 17:24","price":3630},{"date":"1398\/04\/03 17:25","price":3640},{"date":"1398\/04\/04 17:39","price":3600},{"date":"1398\/04\/05 17:31","price":3600},{"date":"1398\/04\/06 14:38","price":3600},{"date":"1398\/04\/09 16:28","price":3505},{"date":"1398\/04\/10 18:02","price":3545},{"date":"1398\/04\/11 16:07","price":3515},{"date":"1398\/04\/12 17:03","price":3525},{"date":"1398\/04\/13 14:59","price":3545},{"date":"1398\/04\/15 15:07","price":3590},{"date":"1398\/04\/16 15:44","price":3550},{"date":"1398\/04\/17 14:17","price":3510},{"date":"1398\/04\/18 14:31","price":3540},{"date":"1398\/04\/19 17:17","price":3520},{"date":"1398\/04\/20 10:43","price":3510},{"date":"1398\/04\/22 18:01","price":3445},{"date":"1398\/04\/23 18:05","price":3390},{"date":"1398\/04\/24 17:57","price":3345},{"date":"1398\/04\/25 18:20","price":3260},{"date":"1398/04/26 13:03","price":3100}
بروزرسانی در تاریخ 26 تیر 1398