کمترین: 
2724000
بیشترین: 
2724000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2724000
زمان: 
12/5 13:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 5 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 2724000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 13:06","price":2724000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398