کمترین: 
4718000
بیشترین: 
4718000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4718000
زمان: 
12/5 13:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 5 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 5 اسفند 1397 , 4718000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 13:06","price":4718000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398