کمترین: 
4710000
بیشترین: 
4710000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4710000
زمان: 
12/5 13:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 5 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 4710000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 13:06","price":4710000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398