کمترین: 
3348
بیشترین: 
3348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3348
زمان: 
12/5 11:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 3348 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":3348}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398