کمترین: 
1739
بیشترین: 
1739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1739
زمان: 
12/5 11:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 5 اسفند 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 1739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":1739}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398