کمترین: 
10104
بیشترین: 
10104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10104
زمان: 
12/5 11:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 اسفند 1397 , 10104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":10104}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398