کمترین: 
1586
بیشترین: 
1586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1586
زمان: 
12/5 11:20
قیمت کرون نروژ امروز 5 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 1586 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":1586}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398