کمترین: 
2073
بیشترین: 
2073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2073
زمان: 
12/5 11:20
قیمت کرون دانمارک امروز 5 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 2073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":2073}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398