کمترین: 
27
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27
زمان: 
12/5 11:20
قیمت لیر سوریه امروز 5 اسفند 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":27}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398