کمترین: 
35956
بیشترین: 
35956
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35956
زمان: 
12/5 11:20
قیمت دینار بحرین امروز 5 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 35956 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":35956}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398