کمترین: 
35329
بیشترین: 
35329
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35329
زمان: 
12/5 11:20
قیمت ریال عمان امروز 5 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 35329 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":35329}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398