کمترین: 
3641
بیشترین: 
3641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3641
زمان: 
12/5 11:20
قیمت ریال عربستان امروز 5 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 3641 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":3641}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398