کمترین: 
44901
بیشترین: 
44901
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44901
زمان: 
12/5 11:20
قیمت دینار کویت امروز 5 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 44901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":44901}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398