کمترین: 
28
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
12/5 11:20
قیمت درام ارمنستان امروز 5 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398